Thông báo chào hàng cạnh tranh máy vi tính KBNN TPHCM

Thông báo mời thầu may vi tinh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH – Tên chủ đầu tư: Kho bạc Nhà Nước Thành phố Hồ Chí Minh. Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam – Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học cho phòng Đào tạo tin học KBNNTPHCM. – Nguồn vốn: […]

Thông báo chào hàng cạnh tranh máy photocopy KBNN TPHCM

dau thau chao hanh canh tranh may photocopy

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH –       Tên chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. –       Tư vấn đấu thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam. –       Tên gói thầu: Mua máy photocopy cho Kho bạc Nhà nước quận huyện. –       Nguồn vốn: Kinh […]

Thông báo mời thầu gói thầu Chỉnh lý tài liệu tại văn phòng Kho bạc Nhà nước Hải Dương

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam

THÔNG BÁO MỜI THẦU   –       Tên chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Hải Dương. –       Tư vấn đấu thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam. –       Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tại văn phòng Kho bạc Nhà nước Hải Dương. –       Nguồn vốn: Kinh phí thường […]