Kinh nghiệm xây dựng chính sách đấu thầu của Australia trong việc triển khai FTA

Tầm quan trọng của đấu thầu trong khuôn khổ pháp lý của Australia, kinh nghiệm xây dựng chính sách đấu thầu để thích ứng với sự thay đổi của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA)… là những nội dung chính được bà Jane Wagner, Trưởng phòng Phòng Chính sách Thương mại – chuyên gia về đấu thầu của Bộ Tài chính Australia chia sẽ tại buổi Tọa đàm “Kinh nghiệm của Australia trong triển khai cam kết về mua sắm chính phủ (MSCP) trong các FTA” diễn ra ngày 07/1 tại Hà Nội.

4 nguyên tắc cơ bản trong MSCP

Tại buổi tọa đàm, bà Jane Wagner cho biết, MSCP đóng vai trò quan trọng trong chi tiêu ngân sách của Australia. Trong giai đoạn 2006-2012 trunng bình Australia chi 12% tổng GDP cho MSCP. Năm 2011, MSCP của Australia chiếm 36% tổng chi tiêu của Chính phủ nước này. Trong năm tài chính 2011-2012 Chính phủ Austrlia đã chi 42 tỷ AUD cho MSCP, trong khi năm tài chính trước đó (2010-2011), con số này là 33 tỷ AUD.

Xác định được tầm quan trọng của MSCP, Australia đã đưa ra 4 nguyên tắc cơ bơ bản trong MSCP của nước này. Thứ nhất là việc mua sắm phải mang lại giá trị xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Tuy nhiên, để đạt được giá trị xứng với đồng tiền thì gia cả lại không phải là nhân tố quyết đinh duy nhất. Ngoài yếu tố giá cả, các gói thầu ở Australia thường được đánh giá trên cơ sở toàn bộ vòng đời của nó. Vì thế, lúc đánh giá về giá của các gói thầu, các cơ quan chức năng của Austrlia có thể xem xét các yếu tố liên quan như: tất cả các chi phí và lợi ích trực tiếp và gián tiếp; lịch sử hoạt động của các nhà thầu tiềm năng; rủi ro tương đối của từng đề xuất; sự linh hoạt thích nghi với thay đổi; lựa chọn hợp đồng; giá trị thặng dư/chi phí chuyển nhượng. Nguyên tắc thứ hai trong MSCP của Austrlia là phải khuyến khích cạnh tranh, công khai thông tin và mời gọi tối đa nhà thầu. Nguyên tắc thứ ba là các gói thầu phải được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả, có tính kinh tế và đúng theo quy định pháp luật Australia. Nguyên tắc cuối cùng là việc mua sắm phải có tính giải trình và tính minh bạch cao. Ở Australia, những gói thầu mua sắm có quy mô từ 10.000 AUD trở lên thì phải được công khai rộng rãi lên mạng đấu thầu quốc gia (các thông tin về nhà thầu thắng thầu, giá trúng thầu…)

Xây dựng khuôn khổ chính sách đấu thầu

Bà jane Wagner cho biết, hiện tại, để xây dựng các chính sách đấu thầu, Australia tiến hành theo 3 cách: xây dựng chính sách mua sắm tập trung và gói thầu mua sắm tập trung; xây dựng chính sách mua sắm tập trung và cơ quan mua sắm (tập trung, một đơn vị); xây dựng chính sách mua sắm tập trung và cơ quan mua sắm (phân cấp, nhiều đơn vị).

Theo đó, cơ quan Trung ương của Australia chịu trách nhiệm tạo dựng khuôn khổ và chính sách đấu thầu cũng như tư vấn cho việc MSCP; đồng thời cơ quan trung ương của Australia cũng phải chịu trách nhiệm đối với các gói thầu được kết hợp triển khai cho toàn bộ Chính phủ. Còn các Bộ quan trọng của Australia chịu trách nhiệm thành lập một nhóm tư vấn về đấu thầu ở cấp trung ương. Và có 2 mô hình trong các cơ quan MSCP của Australia là đơn vị ở cấp trung ương thực hiện tất cả các hoạt động mua sắm; còn mô hình phân cấp dành cho các cán bộ độc lập chịu trách nhiệm mua sắm. Tất cả những biện pháp trên của Australia cũng chỉ nhằm đến mục tiêu quan trọng nhất trong chính sách mua sắm của nước này là dùng ngân sách để mang lại tối đa lợi ích cho người dân, bà Jane Wagner nhấn mạnh.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.