Thông báo mời thầu mẫu

thông báo mời thầu, thong bao moi thau truong hoc

Thông báo mời thầu

-Tên gói thầu:

-Tên dự án:

-Nguồn vốn: Ngân sách

-Tên bên mời thầu:

-Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

-Thời gian bán HSMT từ   giờ 00, ngày   tháng   năm 2013 đến giờ  , ngày  tháng  năm 2013 (trong giờ hành chính)

-Địa điểm bán HSMT:

-Điện thoại:

-Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

-Thời điểm đóng thầu:

———————————————————————–

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam chuyên tư vấn đấu thầu, đào tạo đấu thầu cấp chứng chỉ đấu thầu có giá trị toàn quốc!

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.