Mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ mục tiêu phổ cập giao dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

-Tên gói thầu:  Mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ mục tiêu phổ cập giao dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

do choi tre em

-Tên dự án:  Đầu tư thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ mục tiêu phổ cập giao dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

-Nguồn vốn: Chương trình MNQG

-Tên bên mời thầu: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM

-Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

-Thời gian bán HSMT từ  08 giờ 00, ngày 25  tháng 01 năm 2013 đến 08 giờ 00, ngày 06 tháng 02 năm 2013 (trong giờ hành chính)

-Địa điểm bán HSMT:  Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM. 182 Nguyễn Chí Thanh, P.3, Q.10, TP.HCM

-Điện thoại: 08. 38359959        , Fax: 08. 38353882

-Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

-Thời điểm đóng thầu:  08 giờ 00, ngày  06 tháng 02 năm 2013.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.