Cung cấp lắp đặt máy phát điện 250KVA

-Tên chủ đầu tư: Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

-Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt máy phát điện 250KVA

-Tên dự án: Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

-Nguồn vốn: Quỹ phát triển của trường

may bien ap

-Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

-Thời gian bán HSMT từ  09 giờ 00, ngày 24  tháng 10 năm 2012 đến 09 giờ 00, ngày  05 tháng 11 năm 2012 (trong giờ hành chính)

-Địa điểm bán HSMT: Phòng quản trị tài sản – dịch vụ Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, số 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM

-Điện thoại: 08.38291901        , Fax: 08. 38212584

-Giá bán 1 bộ HSMT:

-Địa chỉ nhận HSDT:  Phòng quản trị tài sản – dịch vụ Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM, số 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM

-Thời điểm đóng thầu:  09 giờ 00, ngày  05 tháng 11 năm 2012.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.