Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị

Gói thầu: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiệt bị Thuộc Dự án: Xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 7 Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố Bên mời thầu: Công ty TNHH Đầu tư tư vấn xây dựng Gia Định Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước Thời gian bán […]

Gói 3: Thi công xây dựng công trình

Gói thầu: Gói 3: Thi công xây dựng công trình Thuộc Dự án: Sửa chữa đường lăn song song E6 đoạn từ nút đường lăn E4 đến nút đường lăn E5 – Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam Bên mời thầu: Tổng Công ty Cảng hàng không […]

Gói thầu số 4: Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió, tăng áp cầu thang

Gói thầu: Gói thầu số 4: Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí, thông gió, tăng áp cầu thang Thuộc Dự án: Trụ sở văn phòng làm việc Báo Thanh Niên Nguồn vốn: Vốn tự có Bên mời thầu: Báo Thanh Niên Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu […]

Xây lắp và thiết bị

-Tên gói thầu: Xây lắp và thiết bị -Tên dự án: Hệ thống điện hạ thế khu dân cư An Sương. – Hạng muc: Xây dựng mới lưới hạ thế ngầm trạm T3, T7, T13, T19 và trạm biến áp T19 -Nguồn vốn: Tự có, vốn ứng trước của nhà thầu, vốn liên danh, liên kết -Tên […]

Thi công xây lắp công trình Sửa chữa cải tạo khối B&C – Trường Đại học Sài Gòn

-Tên gói thầu: Thi công xây lắp công trình -Tên dự án: Sửa chữa cải tạo khối B&C – Trường Đại học Sài Gòn -Nguồn vốn: Ngân sách Thành Phố (ứng vốn thực hiện, thanh toán theo tiến độ thi công và kế hoạch vốn bố trí cho dự án theo công văn số 4724/UBND-ĐT ngày 09/9/2013 […]

Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ, hệ thống điện nước, chống sét, mạng tin học điện thoại, xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin và cột anten cao 18m trên nóc nhà.

-Tên gói thầu: Xây lắp nhà chính và các hạng mục phụ trợ, hệ thống điện nước, chống sét, mạng tin học điện thoại, xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin và cột anten cao 18m trên nóc nhà. -Tên dự án: Trung Tâm Kỹ Thuật khai thác Mobiphone Kiêng Giang. -Nguồn vốn: Vốn vay […]

Xây lắp tòa nhà chính, các công trình phụ trợ, hệ thống cấp thoát nước và đầu nối thoát nước ngoài công trình (Gói thầu số 2 -XL 01)

-Tên gói thầu: Xây lắp tòa nhà chính, các công trình phụ trợ, hệ thống cấp thoát nước và đầu nối thoát nước ngoài công trình (Gói thầu số 2 -XL 01) -Tên dự án:  Trụ Sở  Công Ty Điện Lực Sài Gòn. -Nguồn vốn: Vốn vay và vốn khấu hao cơ bản. -Tên bên mời thầu: Ban […]

Gói thầu 09: Thi công xây lắp và thiết bị xây dựng trung tâm Dữ liệu dự phòng – Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

thông báo mời thầu tt du lieu du phong

Thông báo mời thầu -Tên gói thầu: Gói thầu 09: Thi công xây lắp và thiết bị (phần xây dựng) -Tên dự án: Đầu tư xây dựng trung tâm Dữ liệu dự phòng – Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM -Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp -Tên bên mời thầu: Sờ Giao dịch chứng khoán TP.HCM […]

Thi công xây dựng móng thiết bị (gói 17) tăng cường công suất trạm 110kV Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu, thong bao moi thau, moi thau, dau thau

Thông báo mời thầu -Tên gói thầu: Thi công xây dựng móng thiết bị (gói 17) -Tên dự án: Tăng cường công suất trạm 110kV Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương -Nguồn vốn: Vốn ĐTXD của Tồng công ty Điện Lực Miền Nam -Tên bên mời thầu: Công ty Lưới điện cao thế Miền Nam -Hình […]

Thi công xây lắp và thiết bị công trình cải tạo mở rộng diện tích làm việc tại cơ sở A Trường Đại học Kinh Tế TP. HCM

Thông báo mời thầu xl DH_Kinhte_TPHCM_1

Thông báo mời thầu -Tên gói thầu: Thi công xây lắp và thiết bị công trình -Tên dự án: ĐTXD cải tạo mở rộng diện tích làm việc tại cơ sở A Trường Đại học Kinh Tế TP. HCM -Nguồn vốn: Tự bổ sung hợp pháp từ quỷ phát triển hoạt động sự  nghiệp của […]