Thiết bị (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20130300075-00)

-Tên gói thầu: Thiết bị (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20130300075-00)

truong hoc

-Tên dự án: Cải tạo mở rộng Trường Trung học cơ sở Nhuận Đức

-Nguồn vốn: Ngân sách Thành Phố

-Tên bên mời thầu: Công ty TNHH Tư  vấn đầu tư  Tân Đại

-Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

-Thời gian bán HSMT từ  08 giờ 00, ngày   05 tháng  03 năm 2013 đến 10giờ 00, ngày  15 tháng 03 năm 2013 (trong giờ hành chính)

-Địa điểm bán HSMT: Ban quàn lý đầu tư  xây dựng công trình Huyện Củ Chi, địa chỉ: Khu phố 7- Thị trấn Củ Chi- Huyện Củ Chi

-Điện thoại: 08. 38920512        , Fax: 08. 38920847

-Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

-Thời điểm đóng thầu:  10 giờ 00, ngày 15tháng 03 năm 2013.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.