Mua gạo dự trữ Quốc Gia

Thông báo mời thầu

-Tên gói thầu: Mua gạo 15% tấm vụ Đông Xuân năm 2013 ( gồm 8 gói)

vu_dong_xuan

-Tên dự án: Mua gạo dự trữ Quốc Gia

-Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

-Tên bên mời thầu:  Cục dự  trữ  Nhà nước Khu vực TPHCM

-Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

-Thời gian bán HSMT từ  08 giờ 00, ngày 20   tháng 03 năm 2013 đến 10 giờ 00, ngày 01 tháng 04 năm 2013 (trong giờ hành chính)

-Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Cục dự  trữ  Nhà nước Khu vực TPHCM, số 31, Nơ Trang Long, Phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM

-Điện thoại: 080.83445        , Fax: 08083413

-Giá bán 1 bộ HSMT: 700.000 đồng

-Thời điểm đóng thầu:  10 giờ 00, ngày 01 tháng 04 năm 2013.

Trích từ  Báo đấu thầu, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Đại Nam chuyên về Tư vấn đấu thầuĐào tạo đấu thầu, thường xuyên mở các Lớp đấu thầu

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.