Hướng dẫn thực hiện đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp NĐ 63

Hướng dẫn, thực hiện, đấu thầu, trong, giai đoạn, chuyển tiếp

Hướng dẫn thực hiện hoạt động đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp từ Nghị định 85 sang Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014  Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014. Nghị định […]

Một số nội dung mới cơ bản trong Luật đầu thầu số 43/2013/QH13 Ngày 26/11/2013

thông báo mời thầu tt du lieu du phong

Một số nội dung mới cơ bản trong Luật đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 có hiệu lực từ 01/7/2014 1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1 Luật đấu thầu)  Ngoài phạm vi điều chỉnh nêu trong Luật đấu thầu năm 2005, Luật đấu thầu còn điều chỉnh các hoạt động mua sắm khác, như […]

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 áp dụng từ 01/7/2014

quoc hoi thong qua luat dau tu cong va luat xay dung Luật đầu tư công

Giới thiệu Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Ngày 26/11/2013, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Sau đây gọi là Luật đấu thầu). Luật này đã được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 20/2013/L-CTN ngày 09/12/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Tải file Luật […]

Nghị định về lựa chọn nhà thầu số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

ban hanh nghi dinh ve lua chon nha thau 63 nghi dinh dau thau

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (gọi tắt là NĐ 63) vừa được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2014.   Cùng với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định […]

Quốc hội thông qua Luật đầu tư công và Luật xây dựng sửa đổi

quoc hoi thong qua luat dau tu cong va luat xay dung Luật đầu tư công

Với 88,35% tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành, sáng 18/6, Quốc hội đã thông qua Luật đầu tư công. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.  Quốc hội thông qua Luật đầu tư công với 88,35% đại biểu tán thành; thông qua Luật xây dựng (sửa đổi) với 79,72% đại biểu […]

Nghị định số 10/2013/NĐ-CP quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Nghị định số 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Ngày 11/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông […]

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định gồm 8 chương, 48 điều quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thụ công trình xây dựng; quy định về […]

Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ xử phạt vi phạm giao thông đường bộ

Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ   CHÍNH PHỦ ________ Số: 71/2012/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI […]

Luật đấu thầu 2005

LUẬT ĐẤU THẦU CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 61/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 […]